PROJEKTOVÁ   DOKUMENTÁCIA

 

Čo obdržíte v našej projektovej dokumentácii?


1.  Výkres pôvodného stavu - zakótovaný pôdorys;
2.  Výkres dispozičných zmien / Výkres navrhovaného stavu  – zakótovaný pôdorys + pôdorysný pohľad;
3.  3D vizualizácie;
4.  Rezopohľady miestností s technickým zakreslením rozmerov;
5.  Rezopohľady vybraných prvkov s technickým zakreslením rozmerov;
6.  Výkaz prvkov so zoznamom dodávateľov/zhotoviteľov;
7.  Súhrn odporúčaní.


Na začiatok našej práce potrebujeme:


• zakótovaný výkres pôdorysu (alternatívne zakótovaná skica),
• min. 4 fotky momentálneho stavu každej miestnosti,
• fotografie ostávajúceho zariadenia s rozmermi (v/š/h).